Whiskey in The Jar

CD JEWEL » 1998 » USA » ELEKTRA
PROMOcatnumber: PRCD 1247-2

MATRIX & SID CD1

matrix1: WEA mfg OLYPHANT X6729
matrix2: 2 PR 1247-2 01
matrix3: M1S1
mouldSID: 2U2X

EDIT and ALBUM versions, wo/cover, Elektra back cover.

Edición EDIT y ALBUM, sin portada, contraportada de Elektra.

2 TRACKS & TRACKLISTING:

1.- Whiskey In The Jar (EDIT) (4:34)
2.- Whiskey In The Jar (ALBUM VERSION) (5:04)